The Earth is Flat / research

Here You will find some of my papers and posters. My most up to date publications list can be found on Academia.edu or ResearchGate.net profiles, however due to the publisher limitation some of the full text can be accessed only from here (see list below):


Social media profiles:


Papers(click to download):

 1. Rzeszewski, Michal & Kotus, Jacek, 2019. „Usability and usefulness of internet mapping platforms in participatory spatial planning”. Applied Gepography, 103, 56-90, https://doi.org/10.1016%2Fj.apgeog.2019.01.001.
 2. Rzeszewski, Michal & Luczys, Piotr, 2018. „Care, Indifference and Anxiety—Attitudes toward Location Data in Everyday Life”. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(10), 383, doi: 10.3390/ijgi7100383.
 3. Rzeszewski, Michal & Beluch, Lukasz, 2017. „Spatial Characteristics of Twitter Users—Toward the Understanding of Geosocial Media Production”. ISPRS International Journal of Geo-Information,6(8), 236, doi: 10.3390/ijgi6080236.
 4. Rzeszewski, Michal. 2016. „Geosocial Capta in Geographical Research – a Critical Analysis”. Cartography and Geographic Information Science, październik, 1–13. doi:10.1080/15230406.2016.1229221.
 5. Rzeszewski, Michal. 2015. „Cyberpejzaż miasta w trakcie megawydarzenia: Poznań, Euro 2012 i Twitter”. Studia Regionalne i Lokalne, nr 59: 123–137.
 6. Kotus, Jacek, Michał Rzeszewski, i Wojciech Ewertowski. 2015. „Tourists in the Spatial Structures of a Big Polish City: Development of an Uncontrolled Patchwork or Concentric Spheres?” Tourism Management 50: 98–110. doi:10.1016/j.tourman.2015.01.007.
 7. Kotus, Jacek, i Michal Rzeszewski. 2015. „Applying ‘Mixed Methods’ In The Study Of Tourist Behaviours In The City – An Example Of Conceptualization And Application (Discursive Article)”. Turyzm 25 (1): 57–66. doi:10.2478/tour-2014-0020.
 8. Rzeszewski, Michal. 2015. „Systemy lokalizacji satelitarnej w analizie zachowań przestrzennych użytkowników miasta”. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 31: 111–21.
 9. Kotus, Jacek, i Michal Rzeszewski. 2015. „Methodological triangulation in movement pattern research”. Quaestiones Geographicae 34 (4): 25–37. doi:DOI 10.1515/quageo-2015-0034.
 10. Kotus, Jacek, i Michał Rzeszewski. 2013. „Between disorder and livability. Case of one street in post-socialist city”. Cities 32 (czerwiec): 123–34. doi:10.1016/j.cities.2013.03.015.
 11. Rzeszewski, M., Hildebrandt-Radke, I. 2013. „The InterSecT project - mitigating barriers in the GIS usage in interdisciplinary archaeological research”, Sprawozdania Archeologiczne, nr 65: 51–66.
 12. Rzeszewski M., 2013 - Poster “Digital image of the city during and after mega-event: Poznan, EURO 2012 and Twitter users”, GISRUK 2013, Liverpool University
 13. Szczuciński W., Kokociński M., Rzeszewski M., Chagué-Goff C., Cachão M., Goto K, Sugawara D.: Sediment sources and sedimentation processes of 2011 Tohoku-oki tsunami deposits on the Sendai Plain, Japan — Insights from diatoms, nannoliths and ..., Sediment. Geol. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2012.07.019
 14. Rzeszewski M., 2010 - Poster “The presence od shallow autocompaction in the back-barrier marsh of Gardno-Leba coastal plain.” All at Sea 2010 conference.
 15. Rzeszewski M., 2009 - “Geosystemy bagienne delty wstecznej Łupawy.” [W:] Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Kasprzak L. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 261-268
 16. Rzeszewski M. Jasiewicz J., 2009 - "WebGIS - od map w internecie do geoprzetwarzania" [W:] GIS- platforma integracyjna geografii, Zwoliński Z. (red.), 23-33, Poznań.
 17. Rzeszewski M. Jasiewicz J., 2008 - “Konstrukcja cyfrowych modeli rzeźby na obszarach problemowych w strefie wybrzeża.” [W:] Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki. Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk, M. (red.), Poznań.
 18. Ewertowski M., Rzeszewski M., 2006 - “Using DEM to recognize possible minor stays of Vistulian (Weichselian) ice-sheet margin in the Wielkopolska Lowland”. Quaestiones Geographicae 25A: 7-22